FJERNVARME


i 2020 vil det bli vanskelig å få fyringsolje


Har du fjernvarme der du bor er det et godt alternativ etter at det i 2020 skal bli vanskelig å få fyringsolje. I Oslo tar du kontakt med Hafslund for å få varmen inn i huset og oss for å tilkoble eksisterende varmeanlegg eller opprette nytt vannbårent varmeanlegg