UTSKIFTNING AV OLJEFYR

Oljekjele/oljefyr har vært en vanlig oppvarmingsmetode for hus og gårder i Oslo fra etter annen verdenskrig. Før dette var det ikke uvanlig med kokskjel. Den dag i dag er det flere kokskjeler ombygget til olje i drift i Oslo. Den relativt dårlige virkningsgraden og mangelfulle forbrenningen i disse er en viktig bidragsyter til den dårlige luftkvaliteten i byen vår på kalde vinterdager. Det er politisk vedtatt at det etter 2020 ikke skal være mulig å kjøpe fyringsolje. Alternativene til olje er fjernvarme der det finnes. Er ikke fjernvarme tilgjengelig, er mulighetene bergvarme, luft varme eller elektrisitet.


….politisk vedtatt at det etter 2020 ikke skal være mulig å kjøpe fyringsolje…